Dom > Vijesti > Sadržaj

Kemija aluminij sulfat

Aug 18, 2015

Nije lako gubi kristalnu vodu trošne, relativno stabilan, gubitak topline, visoke temperature razgrađuje se u aluminijev oksid i sumpor oksida.

Grijanje na 770 ° c počinje se raspadati kao aluminij oksid, sumporni oksid, sumpor dioksid i vodene pare. Netopljive u vodi, kiselinama i lužinama, topljiv u etanolu. Vodena otopina je kisela. Generirana nakon hidrolize aluminij hidroksid. Voda vrije već dugo može generirati osnovne aluminij sulfat. Otrovne, prašine mogu iritirati oči.

Isparnog alkalijskih soli i koloidni taloga hidroksida aluminija. Lako kombinirati s kalijem, natrij i amonij soli u obliku stipsa, aluminij kalij sulfat

kAl (SO4) 2·12H2O。

Kad grijani hidrat, teški zrak, i postati spužva, dok grijanje crveni topline i razlaže u sumporni trioksid i glinice.