Dom > Vijesti > Sadržaj

Glavni korištenje natrijev hidroksid

Vrlo široku primjenu. Koriste kako bi papir, sapun, boje, rajona, aluminija, rafinerije nafte, tekstilnog oplemenjivanja, pročišćavanje proizvoda katrana kamenog ugljena, kao i u preradi hrane, prerade drva i strojarstva.