Dom > Vijesti > Sadržaj

Razmatranja za aluminij sulfat

Aug 18, 2015

Opasnost od izgaranja: ovaj proizvod je negorive, s iritacije.

Zdravlje: određeni za oči, nadra enost sluznice. Progutao si mnogo aluminij sulfat na usta i želuca iritacije.

Podaci o toksičnosti: miševi za oralnu LC50:6207 mg/kg.

Ekološki podaci: obično je neznatno štetne po vodu, koristiti nerazrijeđena ili značajan kontakt s podzemnih voda, vodotoke ili kanalizacijske sustave, bez dozvole vlade uzeti materijal u okruženje.

Kontakta s kožom: ukloniti kontaminiranu odjeću i oprati vodom.

Kontakt očima: podignite kapke, isprati sa teče voda ili fiziološkom otopinom. Potražiti savjet liječnika.

Udisanje: sa scene na svježi zrak. Ako disanje je teško, dati kisik. Potražiti savjet liječnika.

Gutanje: piti puno tople vode i izazvati povraćanje. Potražiti savjet liječnika.

Opasne karakteristike: nema karakteristike izgaranja i eksplozije. Sulfid od visoke termičke razgradnje mogu proizvesti otrovni plin.

Opasne izgaranje: proizvodi prirodno raspada su nepoznati.